31313

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392ساعت 9:11  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 

32213

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392ساعت 13:39  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 

32213

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392ساعت 13:37  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
21231

+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند 1392ساعت 14:26  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
13213

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند 1392ساعت 13:5  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
22212

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن 1392ساعت 10:43  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
ضمن عرض تبریک و تهنیت

**  دهه  مبارکه  فجر  **


کلید مسابقه درسهائی از قرآن شماره 18 هفدهم بهمن:


32331

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 10:54  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
ضمن عرض تبریک و تهنیت

**  دهه  مبارکه  فجر  **


کلید مسابقه درسهائی از قرآن شماره 17 دهم بهمن:


13212

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن 1392ساعت 8:47  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
33333

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم بهمن 1392ساعت 10:2  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
21232

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی 1392ساعت 8:38  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
23233

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی 1392ساعت 9:12  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
23221

+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی 1392ساعت 12:3  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
31322

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آذر 1392ساعت 14:14  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
31231

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آذر 1392ساعت 10:41  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
11232

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر 1392ساعت 9:13  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
31223

توجه: با سلام. به اطلاع می رساند سوال سوم مسابقه درسهائی از قرآن شماره 8 به جای آیه 54 آیه 48 سوره توبه قید شده است. به همین جهت امتیاز این سوال برای کلیه دانش آموزان لحاظ گردد.

+ نوشته شده در  شنبه نهم آذر 1392ساعت 11:50  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
12312

+ نوشته شده در  شنبه دوم آذر 1392ساعت 10:30  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
13321
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان 1392ساعت 11:27  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
کلید مسابقه: 32313

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آبان 1392ساعت 10:11  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
21332

+ نوشته شده در  شنبه چهارم آبان 1392ساعت 11:49  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
23233

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم مهر 1392ساعت 13:2  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
12213
+ نوشته شده در  شنبه بیستم مهر 1392ساعت 12:51  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
سلام علیکم:

باحترام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) به اطلاع معاونین ومربیان محترم پرورشی می رساند

شیوه نامه ، جداول   وپوستر مسابقات درسهایی از قرآن کریم حجت

الاسلام والمسلمین قرائتی درمدارس متوسطه (دوره اول ودوم) توذیع گردید.شایسته است معاونین

محترم با توجه به شیوه نامه ارسالی اقدام نمایند.+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مهر 1392ساعت 10:14  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
کلید مسابقه درسهایی از قرآن کریم شماره 20 مورخه 3 اسفند 91


31222

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اسفند 1391ساعت 14:0  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 

کلید مسابقه ی شماره 19درسهایی از قرآن کریم مورخه 21بهمن


                                         31321

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام بهمن 1391ساعت 10:13  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
کلید مسابقه شماره 16درسهایی از قرآن مورخ 5/11/91

                                                    12332

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم بهمن 1391ساعت 14:17  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
            باسلام کلید مسابقه ی  شماره15درسهایی از قرآن کریم  مورخ 28/10/91                                                                 32132                                   

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم بهمن 1391ساعت 14:15  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
کلید مسابقه ی درسهایی از قرآن کریم مورخه 21 دی 91

                                                


                                      12322

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم دی 1391ساعت 14:0  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 

۱۱۲۳۳

+ نوشته شده در  شنبه دوم دی 1391ساعت 9:42  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 

۳۲۱۳۱

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آذر 1391ساعت 20:21  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  |